Bữa tiệc kết thúc năm 2023

January 24, 2024
tin tức mới nhất của công ty về Bữa tiệc kết thúc năm 2023

Tại bữa tiệc kết thúc năm 2023, gia đình công ty ăn mừng cùng nhau, bày tỏ lời chúc lành chân thành và kỳ vọng cao cho một năm 2024 tuyệt vời!